Impressum

Službeni podatci tvrtke:

Naziv: Klik informacijske tehnologije d.o.o.

Skračeni naziv: Klik IT

Sjedište: Vukovarska 30, 20000 Dubrovnik

OIB: 04588976369

MB: 4013115

Registracija: Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku (Tt-13/1530-2)

MBS: 060294283 Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Josip Žmikić, direktor

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

IBAN: HR4324070001100385418

SWIFT: OTPVHR2X

ZAINTERESIRANI ZA SURADNJU?

POKRENIMO PROJEKT